Wymagania jakie stawia się instruktorom chcącym szkolić przyszłych fachowców określił Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 22 lutego 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 391).

Instruktor praktycznej nauki zawodu jako osoba, na której spoczywa odpowiedzialność za przekazanie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu, musi być przede wszystkim dobrym specjalistą i doświadczonym praktykiem.

W tabeli przedstawiono wymagania wobec instruktora dotyczące odpowiedniego wykształcenia i stażu pracy. Natomiast drugim niezbędnym warunkiem, jaki powinien spełniać instruktor, jest posiadanie uprawnień pedagogicznych.

Maria Tokarek

« archiwum