Kwalifikacja do grupy szkoleniowej zależy od wykonywanych zadań

Podczas szkolenia okresowego bhp, osób na stanowiskach kierowniczych (kierownicy, dyrektorzy), zajmujących jednoosobowe stanowiska  i nie kierujących innymi pracownikami, nie należy przydzielać do grupy szkoleniowej dla osób kierujących pracownikami. Głównym kryterium kwalifikacji pracowników do grupy szkoleniowej są wykonywane przez nich zadania.

Pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach kierowniczych należy przydzielić do takiej grupy pracowników, której charakter pracy i zadania odpowiadają zakresowi i  warunkom ich pracy. Nie będzie to jednak grupa szkoleniowa pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami.

Przykładowo, jeżeli dany pracownik jest kierownikiem działu kadr, a jednocześnie jest to jedyny pracownik tego działu, który tak naprawdę jest pracownikiem administracyjno-biurowym, podlega szkoleniom okresowym właściwym właśnie dla pracowników administracyjno-biurowych.

Ostatecznie to pracodawca decyduje, do jakiej grupy szkoleniowej zaliczyć pracownika zatrudnionego na danym stanowisku.

Jednakże wysyłając pracowników na szkolenia okresowe bhp i kwalifikując ich do konkretnej  grupy szkoleniowej należy zwrócić uwagę nie tylko na nazwę stanowiska pracy, ale również na:

  • zadania, jakie na tym stanowisku wykonuje pracownik,
  • zagrożenia z nimi związane oraz
  • ocenę ryzyka na tym stanowisku, czyli charakter wykonywanej przez niego pracy.

Zasada ta odnosi się nie tylko do pracowników zatrudnianych na kierowniczych stanowiskach nie kierujących żadnymi innymi pracownikami, ale do wszystkich pracowników.

 

Maria Tokarek

główna specjalistka ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp i prawnej ochrony pracy

 

« archiwum