Zabezpieczenia banknotów stanowią o sile każdego z nich. Możemy je podzielić na dwie grupy

– pierwsza to te zabezpieczenia które są tworzone razem z papierem jest ich 4: znak wodny, pasek zabezpieczający, włókna barwne oraz confetti

– druga grupa to są inne zabezpieczenia do nich możemy zaliczyć mikrodruk, znak optyczny (recto – verso),farbę zmiennie optyczną, efekt kątowy, zabezpieczenia utajone (fluorescencyjne),foliogram ,hologram,
farba metaliczna (metalizowana),folia metaliczna, farba opalizująca, znak dla niewidomych, znak dla słabo widzących oraz farba szmaragdowa.

Zabezpieczenia te są bardzo ważne ponieważ zwiększają protekcję banknotów.

Omówię w tym artykule efekt kątowy jako przykład zabezpieczenia:
jest to zabezpieczenie o charakterze ukrytego obrazu który, widoczny jest dopiero pod odpowiednim kątem nachylenia banknotu. W tym celu należy ułożyć banknot pod takim kątem ,by światło padało z przeciwnej strony. Jest to bardzo skuteczne zabezpieczenie niemożliwe do uzyskania żadną inną techniką , którą posługują się
fałszerze.

« archiwum