Z uwagi na powszechne operowanie pieniądzem zdarzają się sytuacje,  gdy klient ma banknot i nie wie czy ten banknot lub moneta jest autentyczna. Co powinien zrobić kasjer w takiej sytuacji – po pierwsze w żadnym wypadku nie może go puścić dalej w obieg jest to zgodnie z prawem niedopuszczalne.

W związku z tym po drugie musi ten banknot sprawdzić w banku.

Jeżeli banknot jest podejrzany kasjer bezwzględnie musi go zatrzymać  i sporządzić protokół z zatrzymania banknotu fałszywego, jest to uregulowane aktem prawnym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2022 r. poz. 776 w sprawie znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz fałszywych znaków pieniężnych w którym  jest podany sposób postępowania z monetą lub banknotem  fałszywym.

Protokół jest uniwersalny dotyczy środków krajowych jaki i zagranicznych.

Co zawiera protokół:

 1. jeżeli rozpoczyna się nowy rok numeracja biegnie od początku czyli 1/ przez dany rok,
 2. datę sporządzenia,
 3. informację kto sporządził protokół,
 4. opis klienta, który dostarczył banknot lub banknoty,
 5. opis banknotu , który zawiera:
 • serię i numer banknotu,
 • nominał,
 • datę emisji,
 1. uzasadnienie zatrzymania banknotu,
 2. podpisy kasjera oraz klienta
 3. wypełniane są trzy egzemplarze:
 • 1 otrzymuje klient
 • otrzymuje policja/prokuratura
 • egzemplarz pozostaje w zasobach banku/podmiotu/.

Prokuratura wszczyna postępowanie i banknot lub banknoty trafiają do Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, gdzie banknot jest poddany weryfikacji. Jeżeli banknot jest autentyczny wraca do Prokuratury, która zawiesza postępowanie i banknot wraca do klienta, gdy jest fałszywy następuje utylizacja przez powołaną komisję. Komisję powołuje dyrektor właściwej merytorycznie jednostki organizacyjnej NBP. W skład komisji wchodzą:

 1. dwóch przedstawicieli NBP
 2. jeden przedstawiciel Komendy Głównej Policji.

Więcej na temat szkoleń kasjerskich w Centrum Edukacji i Zarządzania   Korporacji  „Romaniszyn” sp. z o.o.

« archiwum