Blog

Nowe wymagania dotyczące stanowisk pracy wyposażonych w monitory

Nowe wymagania dotyczące stanowisk pracy wyposażonych w monitory W Dzienniku Ustaw z dnia 2 listopada 2023r. opublikowano  nowelizację rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy...

więcej »

Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym

30 września 2023r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zastąpiło ono rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac...

więcej »

Co oznacza zalecenie pracy lekkiej w orzeczeniu lekarskim?

Lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich...

więcej »

Krótkie spodnie na budowie

Czy pracownik budowlany może w trakcie pracy nosić  krótkie spodenki? Co na  to przepisy BHP? Kwestia krótkich spodenek nie jest jednoznaczna. Nie ma przepisu, który bezpośrednio odnosi się do problemu krótkich spodni jako odzieży roboczej – można zatem uznać, że noszenie...

więcej »

20 – lecie Euro – historia i teraźniejszość

 20 - lecie Euro - historia i teraźniejszość W dniu 1 stycznia 2022 r. obchodzimy  20 rocznicę wprowadzenia  Euro banknotów i monet do obiegu. Rocznicę tę obchodzić będzie wspólnie z Europejskim Bankiem Centralnym jego Prezes Christine Lagarde  (czwarta Prezes EBC) urodzona 1...

więcej »

Kwalifikacja pracowników do grupy szkoleniowej BHP

Kwalifikacja do grupy szkoleniowej zależy od wykonywanych zadań Podczas szkolenia okresowego bhp, osób na stanowiskach kierowniczych (kierownicy, dyrektorzy), zajmujących jednoosobowe stanowiska  i nie kierujących innymi pracownikami, nie należy przydzielać do grupy szkoleniowej dla...

więcej »