Blog

Organizacja pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania oraz odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić punkty pierwszej pomocy i apteczki : → Ilość,...

więcej »

Dokumentacja powypadkowa a przepisy RODO

Postępowanie powypadkowe, prowadzone w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, wymaga tworzenia wielu dokumentów. Istotna jest zatem odpowiedź, jak i czy stosować przepisy RODO odnośnie danych osobowych pozyskiwanych w czasie postępowania powypadkowego i jego...

więcej »

PRAWO PRACY W PIGUŁCE

Część 2. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Nie może więc dopuścić pracownika do pracy, do której...

więcej »

Prawo pracy w pigułce

Część 1- Szkolenia w zakresie BHP zleceniobiorców Osoby fizyczne świadczące pracę na podstawie umowy innej niż umowa o pracę powinny być poinformowane o zagrożeniach mogących wystąpić w związku z wykonywaną przez nich pracą na takich samych zasadach, jak nowo zatrudnieni...

więcej »