wykładowca/instruktor
 • informatyki, grafiki komputerowej, obsługi programu AutoCAD
 • ABC przedsiębiorczości
 • psychologii, marketingu
 • pozyskiwania środków UE, prawa zamówień publicznych
 • księgowości, kadr i płac
 • obsługi kas fiskalnych
 • ADR, SEP, BHP, PIERWSZA POMOC
 • elektromechaniki, elektrotechniki
 • budownictwa i zawodów pokrewnych
 • obsługi sprzętu ciężkiego stosowanego w budownictwie
 • obsługi wózków jezdniowych z napędem mechanicznym
 • kosmetyki, wizażu i stylizacji paznokci
 • fryzjerstwa
 • gastronomii, cateringu, pomocy kuchennej
 • florystyki/bukieciarstwa, pakowania prezentów
 • języka angielskiego i niemieckiego

opublikowana:

« powrót