24.08.2016

Rozeznanie rynku w zakresie diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej


rozeznanie doradca potrzeby
doradca
trenerzy

rozeznanie ocena wniosków KOW

rozeznanie-doradca