30.03.2018

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


28.03.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


20.03.2018

Zapytanie ofertowe wynajem lokalu

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 3 Oświadczenie osób których dane są przetwarzane w związ…

Załącznik nr 3 Oświadczenie osób których dane są przetwarzane w związ…

Załącznik nr 4 Projekt umowy