OPIS STUDIÓW:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden semestr on-line), od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
 2. Autystyczne spektrum zaburzeń – etiologia, specyfika rozwojowa, rewalidacja
 3. Uwarunkowania procesu edukacyjno-terapeutycznego
 4. Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum autyzmu
 5. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu w przedszkolu i I etapie edukacyjnym
 6. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu w II, III i IV etapie edukacyjnym
 7. Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
 9. Psychopedagogiczne przygotowanie do pracy wychowawczej osób z autyzmem
 10. Główne obszary terapii psychologicznej osób ze spektrum autyzmu
 11. Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu
 12. Problemy komunikacyjne osób z autyzmem i zespołem Aspergera – rozwój mowy, umiejętność komunikowania się, komunikacja alternatywna i ułatwiona; 13. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w autyzmie, zespole Aspergera i zaburzeniach pokrewnych;
 13. Metody terapeutyczne wykorzystywane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi
 14. Edukacja w szkole masowej. Kompetencje nauczycieli w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
 15. Rodzina w terapii i edukacji dziecka z autyzmem oraz zespołem Aspergera.
 16. Praktyka zawodowa.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

Dokumenty do pobrania:

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017