OPIS STUDIÓW:

Uczestnicy studiów zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10. do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce
 2. Biomedyczne podstawy rozwoju
 3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
 4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i z zarządzania personelem
 5. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 6. Zawodoznawstwo
 7. Socjologia edukacji i moralności
 8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
 9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
 10. Psychologia rozwoju dziecka
 11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym
 12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego
 13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej
 15. Psychologia komunikacji
 16. Planowanie kariery zawodowej

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.