OPIS STUDIÓW:

Celem studiów Podyplomowych z zakresu E- Administracji jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) a także poszerzenie kompetencji absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych – zamierzających podjąć pracę w administracji. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami i przedsiębiorcami.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji
 2. Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 3. Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji
 4. E-usługi w administracji
 5. Zjawisko wykluczenia cyfrowego
 6. E-government
 7. Publiczna infrastruktura
 8. Informatyzacja a prawo do informacji publicznej
 9. Rejestry publiczne i ich informatyzacja
 10. Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo
 11. Podpis elektroniczny w administracji publicznej
 12. E – PUAP i elektroniczne usługi publiczne, praktyczne aspekty korzystania z platformy
 13. Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług publicznych
 14. Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej
 15. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
 16. Archiwizacja dokumentów elektronicznych
 17. Narzędzia wspomagające pracę w administracji publicznej

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017