OPIS STUDIÓW:

Propozycja skierowana do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających np. pracę w charakterze nauczyciela czy koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów
 2. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 3. Podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego
 4. Metodyka nauczania bezpieczeństwa
 5. Teoria profilaktyki z elementami terapii zagrożeń szkolnych
 6. Podstawy zarządzania kryzysowego
 7. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju
 8. Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego
 9. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagrożeń
 10. Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji zagrożeń
 11. System obronności i bezpieczeństwa państwa
 12. Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne
 13. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.