OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia wyższe. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności pedagogicznych w zakresie oligofrenopedagogiki. Absolwenci studiów znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z pracą z osobami niepełnosprawnymi pozwoli im dołączyć do grona specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Elementy psychologii i psychopatologii
 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej
 3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi niepełno sprawnościami
 4. Oligofrenopedagogika
 5. Podstawy psychologii i rewalidacji
 6. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
 7. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
 8. Kształcenie integracyjne
 9. Arteterapia w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo
 10. Elementy psychiatrii i psychopatologii
 11. Metodyka wychowania w internacie
 12. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 13. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 14. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.