OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje. Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z metodyką prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Podstawy nauki o książce i bibliotece
 2. Organizacja zbiorów bibliotecznych
 3. Źródła informacji piśmienniczej
 4. Prawo biblioteczne i autorskie
 5. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
 6. Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
 7. Bazy danych
 8. Rynek wydawniczy i księgarski
 9. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
 10. Media i multimedia cyfrowe
 11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć technicznych z metodyką
 12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki
 13. Pedagogika przedszkolna z metodyką
 14. Emisja głosu
 15. Psychologia rozwojowa i osobowości
 16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 17. Wykorzystanie technologii ITC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 18. Edukacja motoryczno zdrowotna z metodyką
 19. Praktyka – edukacja przedszkolna
 20. Praktyka – edukacja wczesnoszkolna

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017