Opis studiów

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania historii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień licencjata. Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy historycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania historii w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Historia starożytna i średniowieczna
 2. Historia nowożytna powszechna i Polski
 3. Historia XIX wieku
 4. Historia najnowsza Polski
 5. Historia powszechna XX wieku
 6. Dzieje kultury
 7. Wybrane zagadnienia metodologii historii
 8. Analiza i interpretacja źródła historycznego w przekazie szklonym
 9. Metodyka historii
 10. Edukacja regionalna
 11. Technologia informacyjna w programie nauczania historii
 12. Higiena i emisja głosu
 13. Elementy prawa oświatowego

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Umowa – studia podyplomowe 2016/2017
podanie na studia podyplomowe