OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych HR Business Partner jest najlepszym wyborem dla wszystkich chcących pozyskać specjalistyczną wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes poprzez dostarczanie decydentom zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych i kompleksowych rozwiązań systemowych z obszaru HR.

Studia adresowane są w szczególności do osób pełniących funkcje kierownicze i specjalistyczne w działach HR (szkoleń i rozwoju, rekrutacji, administracji personalnej), które chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes.

Celem studiów jest przekazywanie najbardziej aktualnej wiedzy oraz rozwinięcie kompetencji słuchaczy niezbędnych dla podniesienia poziomu, jakości działań realizowanych w obszarze HR.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą, poza niezbędną wiedzą z zakresu human resources, specjalistyczne kompetencje z obszaru controlingu personalnego, zarządzania kompetencjami, kształtowania nowoczesnego przywództwa w organizacji, efektywnej komunikacji, planowania rozwoju pracowniczego, jak i najważniejszych elementów Kodeksu Pracy. Wszystkie powyższe obszary są poparte przykładami praktyki biznesowej oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych i analizy przypadków.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry – razem 220 godzin, od 01.10.2016 do 30.06.2017, studia w trybie niestacjonarnym (praktyczny i warsztatowy charakter wykładów), metody pracy trenerskiej: wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, case study, testy autodiagnozy, gry kierownicze i kompetencyjne.

PROGRAM:

 1. Sesja integracyjna z elementami treningu interpersonalnego
 2. Strategiczny HR Bussines Partnering
 3. HR BP skuteczna komunikacja w organizacji
 4. Rekrutacja i selekcja personelu
 5. Employer Branding
 6. Rozwój i doskonalenie pracowników (Development Center)
 7. Systemowe zarządzanie talentami
 8. Controling personalny
 9. Budowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych w oparciu o kompetencje
 10. Modele i systemy motywacyjne

ASSESSMENT CENTER:

 1. Aspekty prawne HR
 2. Prawo pracy w aspekcie wdrażania narzędzi HR
 3. Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacjami
 4. Zarządzanie konfliktami
 5. Zarządzanie zmianą w organizacji
 6. Strategie biznesowe
 7. Aktualne koncepcje przywództwa w organizacji
 8. Kultura organizacyjna i zarządzanie wartościami firmy
 9. Metody i techniki HR BP
 10. Gry szkoleniowe i po szkoleniowe
 11. Zarządzanie potencjałem osobistym
 12. Savoir – vivre w biznesie

KOSZT STUDIÓW:

4200zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017