OPIS STUDIÓW:

Studiów Studia przewidziane są do absolwentów szkół wyższych: czynnych nauczycieli lub osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – informatyki.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki w szkole. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania informatyki oraz programowania, zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do podjęcia współpracy w zakresie obsługi informatycznej działalności dydaktycznej i administracyjnej prowadzonej w szkole. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 2. Podstawy informatyki
 3. Techniczne środki informatyki
 4. Sieci komputerowe z elementami zarządzania pracownia komputerową
 5. Usługi internetowe
 6. Podstawy systemów informacyjnych
 7. Edycja i przetwarzanie tekstu
 8. Elementy arkusza kalkulacyjnego
 9. Bazy danych i język SQL
 10. Prezentacje multimedialne
 11. Podstawy programowania
 12. Wprowadzenie do grafiki komputerowej
 13. Zastosowanie informatyki
 14. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 15. Podstawy projektowania baz danych
 16. Metodyka i elementy e-nauczania ( E-learning)
 17. Podstawy projektowania stron WWW
 18. Podstawowe narzędzia programowania dla Internetu
 19. Praktyka zawodowa -60 godzin ( zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r. sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)

KOSZT STUDIÓW:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym 60 godzin praktyki zawodowej

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017