OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień licencjata. Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy polonistycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania języka polskiego w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Tradycja literacka w szkole
 2. Motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej)
 3. Teoretyczne podstawy interpretacji dzieła literackiego
 4. Poetyka i sztuka interpretacji
 5. Literatura dla dzieci i młodzieży
 6. Gramatyka opisowa języka polskiego
 7. Komunikacja językowa
 8. Historyczne i społeczne konteksty języka
 9. Lingwistyka a kształcenie językowe
 10. Sztuka czytania i redagowania
 11. Metodyka nauczania języka polskiego
 12. Planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego
 13. Projekt jako metoda uczenia się.
 14. Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego
 15. Higiena i emisja głosu
 16. Elementy prawa oświatowego

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017