OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe przeznaczone są do nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT i podnieść efektywność prowadzonych zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej. Głównym celem studiów jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności wykorzystania nowych technologii w dydaktyce z możliwością nauki programowania na poziomie wczesnej edukacji, co ma przyczyniać się do lepszego rozwoju m.in. czytania ze zrozumieniem, myślenia logicznego czy algorytmicznego. Uzyskane w ten sposób umiejętności, przyczyniać się będą do lepszej edukacji polonistycznej, matematycznej czy przyrodniczej. Jest to zgodne z planowanymi przez MEN zmianami w podstawie programowej nauczania początkowego i budowaniem kompetencji cyfrowych na wszystkich etapach kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym 60 godzin praktyki zawodowej.

PROGRAM:

I. Podstawy merytoryczne nauczania zajęć komputerowych

 1. Podstawy informatyki.
 2. Wykorzystanie oprogramowania komputerowego w pracy dydaktyczno-wychowawczej
 3. Projektowanie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów.
 4. Wstęp do programowania z wykorzystaniem narzędzi wizualnych.
 5. Komunikowanie się za pomocą Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych.
 6. Sieciowe platformy edukacyjne.
 7. Wyszukiwanie i publikowanie informacji.
 8. Wstęp do robotyki w młodym wieku szkolnym.
 9. Myślenie przyczynowo -skutkowe jako wstęp do programowania.
 10. TI w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 11. Bezpieczeństwo w internecie.

II. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela zajęć komputerowych

 1. Metodyka zajęć komputerowych.
 2. Komputerowe wspomaganie dydaktyki.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017