OPIS STUDIÓW:

Podstawowym celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Zarządzanie międzynarodowymi przepływami surowców, materiałów i produktów, wymaga wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach. Niezbędna staje się więc znajomość procedur obowiązujących w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku międzynarodowym. Dotyczy to osób pracujących zarówno dla globalnych korporacji, ponadnarodowych koncernów, jak i dla mniejszych podmiotów, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Ukończenie Studiów Podyplomowych Logistyki Międzynarodowej wydatnie zwiększa szanse kariery w środowisku międzynarodowym. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra). Słuchacze studiów zdobędą umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w wymianie międzynarodowej i lokalnej. Kształcimy menedżerów pod kątem potrzeb firm funkcjonujących we wszystkich sektorach gospodarczych, w których ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów. Zdobyta wiedza ma ułatwić lub umożliwić pracę na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, zaopatrzenia i produkcji.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Podstawy logistyki
 2. Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym
 3. Polityka transportowa Unii Europejskiej
 4. Procedury i dokumenty w transporcie i spedycji międzynarodowej
 5. Prawo transportowe
 6. Optymalizacja wewnętrznych i zewnętrznych procesów logistycznych
 7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne
 8. Regulacje, przepisy i procedury celne
 9. Ubezpieczenia transakcji międzynarodowych
 10. Outsourcing w logistyce
 11. Specyfika i zasady współpracy z operatorem logistycznym
 12. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej
 13. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko
 14. Controlling 15. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw
 15. Systemy informatyczne w logistyce
 16. Logistyka w produkcji
 17. Zarządzanie dystrybucją
 18. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
 19. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management)
 20. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems)

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017