OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu plastyki oraz doskonalenie praktyki z zakresu pedagogiki sztuki wśród nauczycieli – uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki, wzbogacone zajęciami warsztatowymi w plenerze. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki oraz udział w plenerze plastycznym (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego i złożeniem 2 prac – do wyboru techniki : malarstwo (olej, akryl), rysunek, rzeźba, grafika. Prace przechodzą na własność uczelni.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym, 60 godzin praktyki zawodowej.

PROGRAM:

 • Współczesne tendencje w edukacji
 • Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości
 • Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • Historia sztuki
 • Historia kultury
 • Grafika i rzeźba
 • Malarstwo i rysunek
 • Psychologia twórczości
 • Dydaktyka plastyki
 • Higiena i emisja głosu
 • Technologia informacyjna w nauczaniu plastyki
 • Elementy prawa oświatowego

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.