OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli pracujących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, którzy zajmują się lub planują rozpocząć nauczanie przedsiębiorczości. Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu przedsiębiorczości oraz doskonalenie praktyki z zakresu nauczania przedsiębiorczości wśród nauczycieli – uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela przedsiębiorczości.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Współczesne tendencje w edukacji
 2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości
 3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 4. Psychologia pracy
 5. Makroekonomia
 6. Mikroekonomia
 7. Podstawy przedsiębiorczości
 8. Marketing w przedsiębiorstwie
 9. Wprowadzenie na rynek pracy
 10. Komunikacja interpersonalna
 11. Dydaktyka przedsiębiorczości
 12. Higiena i emisja głosu
 13. Technologia informacyjna w nauczaniu przedsiębiorczości
 14. Elementy prawa oświatowego

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017