OPIS STUDIÓW:

Celem studiów z zakresu Samorząd Terytorialny jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych w pracy w administracji samorządowej. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia te skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej. W programie studiów zawierają się zagadnienia związane z podstawami prawa, prawem administracyjnym, prawem samorządu terytorialnego.

Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji i działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

  1. Podstawy prawa administracyjnego
  2. Postępowanie administracyjne
  3. Ustrój i zadania samorządu
  4. Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej
  5. Prawo pracy z prawem urzędniczym
  6. Odpowiedzialność urzędników administracji publicznej
  7. Etyka w administracji
  8. Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym
  9. Finanse samorządu terytorialnego
  10. Zarządzanie jakością w administracji publicznej
  11. Prawo Unii Europejskiej
  12. Fundusze unijne w samorządzie terytorialnym
  13. Zamówienia publiczne
  14. Prawo zagospodarowania przestrzennego i planowanie przestrzenne
  15. Gospodarowanie mieniem komunalnym
  16. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy i powiatu

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł. KONTROLA

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017