OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy osiągnęli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki – rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących).

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Elementy psychologii i psychopatologii
 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej
 3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami
 4. Psychologia niesłyszących
 5. Wprowadzenie do surdopedagogiki
 6. Metodyka nauczania niesłyszących
 7. Surdologopedia
 8. Psychopedagogika twórczości
 9. Trening twórczości
 10. Audiometria i audiologia
 11. Rewalidacja dzieci z wadą słuchu
 12. Dydaktyka specjalna
 13. Metodyka wychowania w internacie
 14. Komputer w pracy z dzieckiem niesłyszącym
 15. Podstawy języka migowego
 16. Praktyka specjalistyczna

KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017