OPIS STUDIÓW:

Celem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Program Studiów obejmuje problematykę niezbędną do opracowania i realizacji indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i działań wspomagających rodzinę. Absolwenci Studiów otrzymują uprawnienia do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych. Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Psychologia i pedagogika dziecka
 2. Podstawy pedagogiki specjalnej
 3. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
 4. Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 5. Stymulacja psychoruchowa i opieka nad dzieckiem
 6. Podstawy terapii psychoruchowej
 7. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
 8. Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce
 9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 10. Podstawy pediatrii
 11. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z autyzmem
 12. Metodyka pracy z dzieckiem do 10 roku życia
 13. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo
 14. Elementy logopedii
 15. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 16. Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju
 17. Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych
 18. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017