OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, w tym zaliczenia praktyki ( 60 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Dydaktyka i metodyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”
 2. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie
 3. Zagadnienia biomedyczne. Biomedyczne aspekty rozwoju człolwieka
 4. Etyka życia rodzinnego
 5. Podstawy prawne życia małżeńskiego i rodzinnego
 6. Polityka rodzinna w Polsce i krajach UE
 7. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 8. Psychologia i pedagogika rodziny
 9. Prawne i organizacyjne podstawy realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie
 10. Komunikacja w rodzinie
 11. Trening interpersonalny

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017