Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Kierownik wypoczynku

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepisami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy placówek, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

 

Lp. Temat Liczba godzin Formy realizacji
1 Planowanie pracy wychowawczej. 1 wykład i zajęcia praktyczne
2 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży: 1 wykład i zajęcia praktyczne
1. podział na grupy,
2. wybór samorządu,
3. rada kolonii-obozu,
4. rozkład dnia,
5. rada wychowawców.
3 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie: 3 wykład i zajęcia praktyczne
1. zdrowia i higieny,
2. przejazdu na miejsce wypoczynku,
3. trwania wypoczynku,
4. przeciwpożarowe,
5. korzystanie z obszarów wodnych,
6. poruszanie się po drogach,
7. wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych),
8. norm żywienia,
9. zasady obsługi urządzeń elektrycznych,
10. zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.
11. pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielenia pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) 3 zajęcia praktyczne
4 Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego. 1 wykład i zajęcia praktyczne
5 Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące) 1 wykład
Razem: 10
6 wykład i zajęcia praktyczne
1 wykład 
3 zajęcia praktyczne
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.  

 

Czas trwania szkolenia:

10 godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie