Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony (co 5 lat)

Informacje ogólne o szkoleniu:

Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu”.

  • Z obowiązku odbycia kursu jest zwolniona jedynie osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadzącą koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli nie wykonuje osobiście bezpośredniej ochrony fizycznej;
  • Do prowadzenia kursów doskonalenia umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnione są jedynie podmioty wskazane w art.26 ust.7 pkt.4,6 i 7 ustawy o ochronie osób i mienia;
  • Kursy prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej w wymiarze 40 godzin;
  • Zakres tematyczny obejmuje przedstawienie aktualnego stanu prawnego, udzielenie pomocy przedlekarskiej, wyszkolenie strzeleckie, samoobronę i techniki interwencyjne.

Kurs doskonalący pracowników ochrony fizycznej obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencji oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

I. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego – 4 h
II. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8 h
III. Wyszkolenie strzeleckie – 12h
IV. Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 h

Czas trwania szkolenia:

40 godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie