Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła

Mobbing

Informacje ogólne o szkoleniu:

Dostarczenie kompleksowej wiedzy (aspekty psychologiczne, społeczne, prawne) na temat mobbingu i molestowania w miejscu pracy oraz sposobów zapobiegania tym zjawiskom. Dodatkowo na szkoleniu ćwiczone są umiejętności reagowania na niewłaściwe zachowania mogące nosić znamiona mobbingu lub molestowania.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

 1. Prawna definicja mobbingu i molestowania
 • Przyczyny
 • Zachowanie ofiary
 • Uprawnienia ofiary
 • Zachowanie sprawcy
 • Wskazówki dla obserwatora
 1. Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika
 2. Mobbing i molestowanie a otoczenie
 3. Skutki mobbingu i molestowania
 4. Dyskryminacja i molestowanie a mobbing
 5. Psychologiczne i socjologiczne ujęcie mobbingu i molestowania
 6. Przeciwdziałanie mobbingowi i molestowaniu

Czas trwania szkolenia:

6 godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie