Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Szkolenie metodyczne do prowadzenia instruktażu BHP

Informacje ogólne o szkoleniu:

Szkolenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami prowadzenia instruktaży BHP.

Szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

  • Organizacja procesu dydaktycznego.
  • Rodzaje metod i form nauczania praktycznego.
  • Analiza aktów prawnych w zakresie szkoleń dotyczących BHP.
  • Etapy prowadzenie instruktażu stanowiskowego.
  • Praktyczne prowadzenie instruktażu stanowiskowego.

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004r.) ze zm. (Dz. U. 2005 Nr 116 poz. 972 § 5).

Czas trwania szkolenia:

7 godzin