Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Szkolenie społecznych inspektorów pracy

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:

 • aktualizacja i uzupełnienie wiedzy niezbędnej dla pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy,
 • przygotowanie nowo wybranych osób do pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy.

Szkolenie społecznych inspektorów pracy powinno być przeprowadzane raz w roku.

Szkolenie zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

 • system nadzoru nad warunkami pracy,
 • zagadnienia prawnej ochrony pracy,
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
 • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • przestrzeganie uprawnień pracowniczych,
 • zmiany w przepisach prawa pracy,
 • zmiany w przepisach technicznej ochrony pracy,
 • zagrożenia występujące w danej branży,
 • metody wykorzystywania uprawnień społecznych inspektorów pracy,
 • współpracę społecznych inspektorów pracy ze związkami zawodowymi,
 • organy państwowej kontroli nad warunkami pracy.

Szkolenie zorganizowane jest w formie seminarium, program szkolenia różny dla osób rozpoczynających pełnienie obowiązków i kandydatów na SIP oraz osób pełniących już tę funkcję w zakładzie pracy. W szkoleniu wykorzystujemy materiały dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnych, filmów wideo, foliogramów.

Na podstawie:
Poradnik Społecznego Inspektora Pracy wydany przez Państwową Inspekcję Pracy – Główny Inspektor Pracy (2012 Warszawa)

Czas trwania szkolenia:

 • 24 godziny – dla nowo wybranych
 • 16 godzin – coroczne okresowe

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie