Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Szkolenie z zakresu ochrony p.poż

Informacje ogólne o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie załogi na ewentualne zagrożenie pożarowe, sposób działania kadry kierowniczej, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń.

Szkolenie zakończone będzie próbnym alarmem, którego celem będzie sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej kadry kierowniczej, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń.

Po sprawdzeniu stopnia zastosowania opanowanej wiedzy w praktyce zostanie przeprowadzona weryfikacja wiedzy poszczególnych grup w celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

  • Zadania i obowiązki zarządcy, właściciela, dzierżawcy… w świetle ustawy z 24.08.1991 roku o ochronie ppoż (z późn. zmianami).
  • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożaru.
  • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarów.
  • Zasady postępowania na wypadek pożaru.
  • Podręczny sprzęt gaśniczy, rodzaje sprzętu i zasady użycia w przypadku powstania pożaru.
  • Prace pożarowo-niebezpieczne (np. naprawa instalacji CO).
  • Pierwsza pomoc ofiarom pożaru.

Czas trwania szkolenia:

5 godzin