Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Archiwista od strony praktycznej

Informacje ogólne o szkoleniu:

Cel szkolenia
Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu archiwisty.

Metodyka szkolenia
Szkolenie ma głównie charakter praktyczny. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń z zastosowaniem urządzeń multimedialnych.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

 1. Omówienie podstaw prawnych z zakresu archiwizacji akt z uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej za niszczenie i przechowywanie dokumentacji
 2. Instrukcja kancelaryjna – „droga od pisma do teczki aktowej” – użyteczna wiedza dla archiwisty i koordynatora czynności kancelaryjnych:
  • system kancelaryjny
  • postępowanie z korespondencją
  • dziennik korespondencyjny
  • pieczęć wpływu
  • jednolity rzeczowy wykaz akt
  • znak sprawy
  • dokumentacja w postaci tradycyjnej (papierowej) a elektronicznej – zasady postępowania
  • zakładanie i opis teczki aktowej
 3. Instrukcja archiwalna – akta spraw zakończonych – praktyczne aspekty archiwizowania min.:
  • teczek osobowych osób bezrobotnych
  • projektów unijnych
  • dokumentacji na nośnikach elektronicznych
  • dokumentacji finansowo – księgowej
  • dokumentacji osobowo – płacowej pracowników
  • dokumentacji typowej i specyficznej wytworzonej przez placówkę
 4. Wartościowanie dokumentacji i procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 5. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej

Czas trwania szkolenia:

16 godzin dydaktycznych (2 dni)

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie