Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W JEDNOSTKACH OŚWIATY

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowej archiwizacji akt oraz procedurami brakowania dokumentacji.
Grupę docelową stanowią m.in.: dyrektorzy, kierownicy działów administracyjnych, archiwiści zakładowi, pracownicy sekretariatów i kancelarii.
Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA „ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W JEDNOSTKACH OŚWIATY „
I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
II. Rodzaje współczesnej dokumentacji pod względem formy
III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
IV. Organizacja pracy kancelaryjnej
1. Typowy obieg dokumentacji
2. Systemy kancelaryjne
3. Instrukcja kancelaryjna i archiwalna
4. Jednolity rzeczowy wykaz akt
V. Organizacja i zasady działania archiwum zakładowego/składnicy akt
1. Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
2. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
4. Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
5. Wyposażenie archiwum zakładowego
6. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
7. Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
8. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
9. Udostępnianie dokumentacji
10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
11. Przekazywanie dokumentacji archiwalnej do archiwum państwowego
VI. Archiwizowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej
VII. Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania szkolenia:

16 godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie