Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Archiwizacja i wartościowanie dokumentacji

Informacje ogólne o szkoleniu:

„ARCHIWIZACJA I WARTOŚCIOWANIE DOKUMENTACJI W SKŁADNICACH AKT I ARCHIWACH ZAKŁADOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH”

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowej archiwizacji akt oraz procedurami brakowania dokumentacji.

Grupę docelową stanowią m.in.: dyrektorzy, kierownicy działów administracyjnych, archiwiści zakładowi, pracownicy sekretariatów i kancelarii.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją
 2. Obowiązki placówki oświatowej i jej pracowników w zakresie właściwego obiegu i archiwizacji dokumentów
 3. Rodzaje dokumentacji biurowej
  • Dokumentacja tworząca i nie tworząca akt sprawy
  • Dokument elektroniczny i tradycyjny w kancelarii
 4. Obieg korespondencji
  • systemy kancelaryjne
  • instrukcja kancelaryjna
   • otwieranie korespondencji
   • rejestracja pisma
   • nadanie znaku sprawy
   • założenie teczki aktowej i jej opis
  • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
   • praktyczne ćwiczenia
 5. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów
  • procedura przekazywania teczek aktowych ze stanowisk pracy do składnicy akt
   • opis teczki aktowej
   • zasady porządkowanie dokumentacji w teczce aktowej
   • kategorie archiwalne i ich konsekwencje
   • spisy zdawczo – odbiorcze akt
   • wykaz spisów zdawczo – odbiorczych
  • procedura brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
   • wartościowanie dokumentacji
   • procedura uzyskiwania zgody jednorazowej na zniszczenie akt
  • nadzór archiwalny i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
  • udostępnianie akt
  • warunki lokalowe i techniczne związane z przechowywaniem dokumentacji

Czas trwania szkolenia:

8 godzin (1 dzień)

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie