Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – szkolenie doskonalące

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zaznajomienie się oraz powtórzenie już wcześniej zdobytej przez uczestników wiedzy z podstawowych obowiązków ustawowych instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

LP. TEMAT SZKOLENIA
1 Problematyka prania pieniędzy, aktualne zagadnienia, bieżące informacje GIIF.
2 Ocena ryzyka prania i jej aktualizowanie.
3 Przypomnienie środków bezpieczeństwa stosowanych przez  instytucje zobowiązane wobec swoich klientów.
4 Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej, aktualizacja procedur.
5 Raportowanie do GIIF, rejestracja transakcji.
6 Odpowiedzialność  za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
7 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
8 Zmiany Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzone 11 stycznia 2021.
9 Zasady dokumentowania  obowiązku przekazywania do GIIF informacji, o których mowa w art. 72 ust. 3 ustawy PPPiFT oraz formularza identyfikującego, o którym mowa w art. 77 ustawy PPPiFT – Komunikat GIIF nr 47 z maja 2022 roku. Wytyczne z dnia 31 marca 2023 w sprawie strategii i środków kontroli w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy zapewnieniu dostępu do usług finansowych.
10 Wytyczne z dnia 31 marca 2023 w sprawie strategii i środków kontroli w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy zapewnieniu dostępu do usług finansowych.
Razem: 6 godzin

 

 

Czas trwania szkolenia:

3 godzin dydaktycznych

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie