Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Kierownik/Pracownik kancelarii tajnej – SZKOLENIE ZDALNE

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób nie posiadających doświadczenia, a zamierzających podjąć zatrudnienie jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych bądź innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne”. Szkolenie dedykowane jest również dla obecnych pracowników kancelarii tajnych i niejawnych pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z omawianych zagadnień.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych
 2. Podstawowe pojęcia dotyczące informacji niejawnych
 3. Zasady ochrony informacji niejawnych
 4. Klasyfikowanie informacji niejawnych
 5. Pion ochrony oraz rola i zadania pełnomocnika ochrony
 6. Bezpieczeństwo osobowe
 7. Środki bezpieczeństwa fizycznego
 8. Strefy ochronne
 9. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych
 10. Zadania kierownika kancelarii tajnej
 11. Urządzenia ewidencyjne kancelarii tajnej
 12. Oznaczanie materiałów klauzulami tajności (ćwiczenia praktyczne)
 13. Nadawanie i przyjmowanie przesyłek zawierających informacje niejawne
 14. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów w zakresie ochrony informacji

OSOBA PROWADZĄCA

Zbigniew Wlazło – ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z zakresu bezpieczeństwa informacji w administracji i biznesie, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Pile – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W latach 2005-2006 zajmował się zwalczaniem przestępstw prania pieniędzy dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze. Przez 7 lat pełnił funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji w Szkole Policji w Pile. Kierował pionem ochrony, w tym podległą mu bezpośrednio kancelarią tajną. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w kierowaniu archiwami (w latach 2017-2020 naczelnik Głównego Archiwum Policji KGP w Warszawie). Członek warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Prelegent i uczestnik licznych konferencji, seminariów oraz zjazdów poświęconych polskiej archiwistyce. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, postępowania z dokumentacją, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kursy kancelaryjno-archiwalne. Autor publikacji poświęconych bezpieczeństwu informacji niejawnych, ochronie danych osobowych (m.in. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny) i funkcjonowaniu archiwów wyodrębnionych (m.in. Archiwa bez granic).

 

 

Czas trwania szkolenia:

8 godzin lekcyjnych

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie