Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Koordynator ds. dostępności – szkolenie zdalne

Informacje ogólne o szkoleniu:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każdy organ władzy publicznej do września 2020 r. miał obowiązek wyznaczyć co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić  funkcję koordynatora do spraw dostępności.

W ślad za ustawą, na szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z dostępnością architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Krok po kroku opowiemy o tym, od czego zacząć działania w instytucji, jak przygotować zespół i jak przygotować ścieżkę dla nowych pracowników oraz na czym może polegać współpraca między działami.

Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje z zakresu:

 • poszerzenia wiedzy dotyczącej zagadnienia dostępności w instytucjach;
 • poszerzenia wiedzy dotyczącej podstaw prawnych związanych z dostępności w instytucjach;
 • wzmocnienia umiejętności koordynacji procesem budowania dostępności w instytucji;
 • poszerzenia wiedzy dotyczącej nawiązywania współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami;
 • promocji dobrych praktyk.

Adresaci:

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych, osoby ubiegające się o stanowisko koordynatora ds. dostępności, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

Program szkolenia:

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Sylwetka koordynatora ds. dostępności: podstawa prawna, wymagania i zadania.
 • Audyt dostępności – architektoniczny, informacyjno – komunikacyjny, dostępności cyfrowej, zakres audytu (problematyka), narzędzia do przeprowadzenia audytu – check-listy (metodyka), raport poaudytowy,
 • Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (analiza i modyfikacja planu, najczęściej popełniane błędy, case study, praktyka),
 • Koordynator a zespoły ds. dostępności – koordynacja zadań, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla pracowników, stałe monitorowanie dostępności,
 1. Identyfikacja osób o szczególnych potrzebach. Dostępność jako prawo człowieka. Potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bariery w dostępności.
 2. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej. Raportowanie i sprawozdawczość. Certyfikacja dostępności.
 3. Monitoring dostępności a standardy dostępności. Dobre praktyki. Jak uczyć pracowników obsługi osób ze szczególnymi potrzebami? Broszury, szkolenia, obsługa osób
 4. Procedura obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami:
 • Analiza i zakres procedury,
 • Przykład procedury,
 • Procedura skargowo – wnioskowa – obsługa wniosków o zapewnienie dostępności,
 1. Dostępność w zamówieniach publicznych – praktyczne zastosowanie art. 4 ust. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wraz z przykładami zapisów w opisie przedmiotu zamówienia,
 2. Zasady tworzenia treści dostępnych cyfrowo – jak budować teksty łatwe do czytania i rozumienia, najczęstsze błędy, dobre praktyki, case study.
 3. Wytyczne dla dostępności stron www. Standard WCAG 2.1. Deklaracja dostępności serwisu internetowego.
 4. Podsumowanie szkolenia

Krzysztof Wróblewski –  absolwent magisterskich studiów administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i magisterskich studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz podyplomowych kwalifikacyjnych studiów pedagogicznych. Specjalista w obszarze dostępności usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, trener, nauczyciel akademicki.  Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla różnych grup odbiorców. Aktywista społeczny,  uczestnik  wielu szkoleń w zakresie dostępności. Dostępnościowe działania rozpoczął w 2013 roku od udzielania pomocy prawnej osobom ze szczególnymi potrzebami.  Członek Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego w Pile, przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile, koordynator projektu finansowanego z Funduszy EOG .

Czas trwania szkolenia:

16 godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie