Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

OCHRONA SYGNALISTÓW (Sygnaliści w firmie – kim są i jak ich chronić?) – szkolenie zdalne

Informacje ogólne o szkoleniu:

O szkoleniu

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii reguluje kwestie dotyczące ochrony osób dokonujących zgłoszeń nieprawidłowości uzyskanych w kontekście związanym z pracą a także innych osób. Kraje członkowskie UE zostały zobligowane do implementacji Dyrektywy do swojego porządku prawnego w terminie do:

 1. 17 grudnia 2021 r. (pracodawcy zatrudniający od 250 osób)
 2. 17 grudnia 2023 r. (pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników)

Nowe regulacje nakładają na pracodawców szereg obowiązków, w tym m.in.:

 1. Ustalenie procedury zgłoszeń wewnętrznych.
 2. Przeprowadzenie konsultacji wewnętrznych trwających od 7 do 14 dni od dnia przedstawienia projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.
 3. Wdrożenie procedury po upływie 14 dni od jej ogłoszenia (od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w danym podmiocie).
 4. Zapewnienie odpowiednich kanałów zgłoszeń wewnętrznych gwarantujących poufność danych.
 5. Zapewnienie ochrony osób zgłaszających naruszenia przed działaniami odwetowymi.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania.
 7. Udzielenie informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia zgłoszenia.
 8. Prowadzenie rejestru zgłoszeń i przechowywanie danych przez 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zainicjowane postępowania.

Cel szkolenia

Szkolenie ma za zadanie zapoznać uczestników z praktycznymi aspektami regulacji wynikającymi z Dyrektywy 2019/1937 oraz z założeniami projektowanej ustawy implementującej Dyrektywę.

Szkolenie skierowane jest do:

 • administratorów danych oraz przedstawicieli szczebla kierowniczego administratora
 • Inspektorów Ochrony Danych
 • osób odpowiedzialnych za wdrożenie procesu ochrony sygnalistów w organizacji
 • osób zajmujących się ochroną danych osobowych w organizacji
 • specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w swojej organizacji
 • średnich i dużych przedsiębiorców, którzy chcą poznać swoje obowiązki wynikające z aktualnych przepisów prawa
 • dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony sygnalistów

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Poznanie przez uczestników wymagań Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 • Praktyczne omówienie dokumentacji niezbędnej do opracowania.
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów w wersji papierowej i elektronicznej, na który składają się materiały i wzorcowe dokumenty.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty.
 • Małe, kameralne grupy sprzyjające uczeniu się oraz wymianie doświadczeń.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

Ochrona sygnalistów

(Sygnaliści w firmie – kim są i jak ich chronić?)

 1.  Regulacje dotyczące ochrony sygnalistów
 • Dyrektywa 2019/1937 i przepisy implementujące
 • kogo obowiązują przepisy?
 • termin wdrożenia
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy
 1. Kim jest sygnalista? Kto może zostać sygnalistą?
 2. Rodzaje nieprawidłowości i kanały ich zgłaszania – wyzwanie dla pracodawcy
 • zgłoszenia wewnętrzne
 • zgłoszenia zewnętrzne
 • ujawnienie publiczne
 1. Ochrona sygnalisty:
 • na czym ona właściwie polega?
 • czy zawsze należy chronić sygnalistę?
 1. Zakaz działań odwetowych!
 2. Odpowiedzialność sygnalisty – nie zawsze jest tak kolorowo…
 3. Ochrona danych osobowych w procesie obsługi zgłoszeń
 4. Obowiązki pracodawcy

Czas trwania szkolenia:

6 godzin dydaktycznych

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie