Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Ochrona danych osobowych – szkolenie dla inspektorów danych

Informacje ogólne o szkoleniu:

Specjalistyczny kurs, przygotowujący do pełnienia funkcji IOD, a także samodzielnego przygotowania dokumentacji, wdrażania i stosowania unijnego rozporządzenia RODO. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych, których efektem jest przedstawienie zaawansowanych zagadnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

Program szkolenia z ochrony danych osobowych

Szkolenie dla inspektorów danych

 1. Materialny i terytorialny zakres stosowania RODO.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 3. Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem.
 4. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych.
 5. Warunki wyrażenia zgody.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą.
 7. Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem.
 8. Zgoda dziecka w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego.
 9. Ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych.
 10. Umowa powierzenia przetwarzania danych – niezbędne elementy.
 11. Inspektor ochrony danych:
 • podstawy powołania,
 • prawa i obowiązki,
 • niezbędne kwalifikacje,
 1. Organ nadzorczy,
 2. Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych:
 • polityki ochrony danych,
 • upoważnienie do przetwarzania danych i rejestr osób upoważnionych,
 • klauzula informacyjna,
 • wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych,
 • rejestr umów powierzenia przetwarzania,
 • rejestr czynności przetwarzania,
  wykaz środków niezbędnych do zapewnienia integralności, poufności i rozliczalności przetwarzanych danych,
 • instrukcje zarządzania systemem informatycznych,
 • rejestr naruszeń,
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich.
 2. Kary finansowe i administracyjne.
 3. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Ochrona danych osobowych w archiwum/składnicy akt.

OSOBA PROWADZĄCA

Zbigniew Wlazło – ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z zakresu bezpieczeństwa informacji w administracji i biznesie, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Pile – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W latach 2005-2006 zajmował się zwalczaniem przestępstw prania pieniędzy dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze. Przez 7 lat pełnił funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji w Szkole Policji w Pile. Kierował pionem ochrony, w tym podległą mu bezpośrednio kancelarią tajną. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w kierowaniu archiwami (w latach 2017-2020 naczelnik Głównego Archiwum Policji KGP w Warszawie). Członek warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Prelegent i uczestnik licznych konferencji, seminariów oraz zjazdów poświęconych polskiej archiwistyce. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, postępowania z dokumentacją, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kursy kancelaryjno-archiwalne. Autor publikacji poświęconych bezpieczeństwu informacji niejawnych, ochronie danych osobowych (m.in. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny) i funkcjonowaniu archiwów wyodrębnionych (m.in. Archiwa bez granic).

Czas trwania szkolenia:

16 godzin dydaktycznych

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie