Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

PRAWO PRACY – szkolenie zdalne

Informacje ogólne o szkoleniu:

Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Program szkolenia:

Prawo pracy
a) zmiany w prawie pracy,
b) dokumentacja pracownicza,
c) rodzaje umów o pracę,
d) ochrona danych osobowych w stosunku pracy według RODO,
e) zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów,
f) ochrona stosunku pracy,
g) świadectwa pracy,
h) urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy.

Wynagrodzenia w umowie o pracę
a) ustalanie warunków wynagrodzenia: formy, terminy, w umowie o pracę
b) minimalne wynagrodzenie za pracę,
c) wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
d)lista płac.

Umowy cywilnoprawne
a) oświadczenie zleceniobiorcy,
b) badania wstępne, okresowe, szkolenia bhp,
c) zasady podlegania ubezpieczeniom.

Czas trwania szkolenia:

8 godzin dydaktycznych