23.04.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty – Rozeznanie rynku – doradztwo i poradnictwo zawodowe – 23.04.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty – Rozeznanie rynku – wynajem sal na spotkania indywidualne i grupowe – 23.04.2018

16.04.2018

Rozeznanie rynku – doradztwo i poradnictwo zawodowe 16.04.2018 r.

Rozeznanie rynku – wynajem sal na spotkania indywidualne i zajęcia grupowe – 16.04.2018