OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla pedagogów i nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych ( nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, pedagogów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych). Absolwenci studiów podyplomowych z pedagogiki leczniczej uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym 120 godzin praktyki zawodowej.

PROGRAM:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Pedagogika lecznicza
 3. Opieka i terapia specjalistyczna (wczesna interwencja i logopedia)
 4. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży
 5. Rewalidacja indywidualna
 6. Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce
 7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym i w nauczaniu indywidualnym
 8. Trening umiejętności interpersonalnych
 9. Trening umiejętności wychowawczych
 10. Współpraca z rodziną dzieci chorych
 11. Drama;
 12. Technologia informacyjna w pedagogice leczniczej
 13. Higiena i emisja głosu
 14. Elementy prawa oświatowego;
 15. Praktyki zawodowe

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017