OPIS STUDIÓW:

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji samorządowej. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowanistanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Zarządzanie oświatą
 2. Zarządzanie szkołą
 3. Nadzór pedagogiczny
 4. Podstawy zarządzania placówką oświatową
 5. Umiejętności kierownicze
 6. Marketing edukacyjny
 7. Public relations w szkole i oświacie
 8. Finanse publiczne
 9. Zamówienia publiczne
 10. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej
 11. Prawo samorządowe i oświatowe
 12. Podstawy prawa pracy
 13. Prawo gospodarcze

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017