Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Rejestratorka medyczna – szkolenie zdalne

Informacje ogólne o szkoleniu:

W dzisiejszych czasach rola rejestratorki i sekretarki medycznej ma coraz większe znaczenie w organizacji ochrony zdrowia. Zawody te odpowiedzialne są m.in. za rejestrację pacjentów, informowanie pacjentów, organizację pracy lekarzy, prowadzenie dokumentacji medycznej,  sprawowanie pieczy nad kolejkami odczekujących. Sekretarki medyczne, wpisane na listę asystentów medycznych, mogą z upoważnienia lekarza wystawić druki ZUS ZLA. Oprócz posiadania niezbędnej wiedzy na temat organizacji ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz sposobów komunikowania się z pacjentami, rejestratorki i sekretarki medyczne powinny posiadać szereg cech psychofizycznych takich jak spostrzegawczość, podzielność uwagi, empatia, asertywność oraz kreatywność.

Miejscem pracy rejestratorek/sekretarek medycznych są zazwyczaj przychodnie lub oddziały szpitalne. Powinny one być przygotowane na zagrożenia takie jak : hałas, stres, czynniki biologiczne, nieodpowiednie oświetlenie.

Do pracy w/w zawodach wskazane jest wykształcenie średnie/ wyższe wraz z przygotowaniem kierunkowym.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

  1. Rola i kompetencje rejestratorki medycznej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej
  2. Organizacja ochrony zdrowia
  3. Dokumentacja medyczna – prowadzenie, przechowywanie, udostępnianie dokumentacji
  4. Elektroniczne zwolnienia lekarskie
  5. Prawa pacjenta
  6. Kontakt i komunikacja z pacjentem
  7. Komputerowe wspomaganie działalności rejestratorki medycznej na przykładnie programu

Czas trwania szkolenia:

30 godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie