Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa

Informacje ogólne o szkoleniu:

ROZLICZENIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, zbiorcze zestawienie informacji o odpadach oraz opłata produktowa

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności prawidłowego sporządzania wykazów do urzędu marszałkowskiego.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

Opłaty za korzystanie ze środowiska

 1. Podstawy prawne systemu opłat za korzystanie ze środowiska (obowiązujące akty prawne).
 2. Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane do ponoszenia opłat. Jak powinny sporządzać wykazy podmioty posiadające oddziały w różnych gminach lub województwach.
 3. Przedkładanie wykazów: terminy, zakres, wzory wykazów w latach 2006-2011, stawki opłat w latach 2006-2011. Poprawne wypełnienie wykazu wraz z przykładem.  Charakterystyka najczęściej popełnianych błędów związanych ze sporządzaniem wykazów.
 4. Uiszczanie opłat – kiedy i gdzie kierować wpłatę. Konsekwencje nie uiszczenia opłaty w terminie.
 5. Zasady naliczania opłat wraz z przykładami:
  1. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (w tym: naliczenie opłaty ze środków transportu, ogrzewania, przeładunku benzyn, technologii powodujących emisję zanieczyszczeń do powietrza np.: spawanie, lakierowanie, klejenie; klimatyzacja.
  2. za pobór wód podziemnych lub powierzchniowych (w tym: naliczanie opłat za pobór wód z ujęć własnych),
  3. za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziem (w tym naliczanie opłat za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, czyli  z utwardzonych placów, parkingów, ulic, itp.).
  4. za składowanie odpadów.
 6. Jak naliczyć opłatę podwyższoną z tytułu braku pozwolenia
 7. Konsekwencje nie uiszczania opłat lub uiszczania opłat w wysokości nasuwającej zastrzeżenia.

Gospodarka odpadami

 1. Charakterystyka najważniejszych krajowych przepisów regulujących postępowanie z odpadami.
 2. Szeroka interpretacja pojęcia odpadu oraz pojęcia produktu ubocznego.
 3. Wytwórca odpadów.
 4. Posiadacz odpadów, wytwórca odpadów.
 5. Omówienie katalogu odpadów.
 6. Ewidencja odpadów.
 7. Sprawozdawczość – zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących  do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opłaty produktowej

 1. Podstawy prawne opłaty produktowej
 2. Obowiązki przedsiębiorców, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach.
 3. Zasady naliczania opłaty produktowej.
 4. Przedkładanie sprawozdań OŚ-OP1: terminy, zakres, wzory sprawozdań w latach 2006-2011, stawki opłat w latach 2006-2011, obowiązujące poziomy odzysku i recyklingu.

Czas trwania szkolenia:

7  godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie