Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – szkolenie zdalne

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

 • Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych,
 • Metody prania pieniędzy,
 • Zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Obowiązki instytucji obowiązanych:
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej,
 • Wdrożenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy
  i finansowaniu terroryzmu,
 • Szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
 • Identyfikacja klienta i weryfikacji jego tożsamości,
 • Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego,
 • Status PEP,
 • Sankcje międzynarodowe,
 • Monitorowanie i weryfikowanie transakcji,
 • Przekazywanie informacji do GIIF,
 • Okresy przechowywania danych,
 • Odpowiedzialność administracyjna (kary administracyjne) i karna za naruszenie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • Kontrola oraz inne uprawnienia GIIF,
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
 • Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków,
 • Ochrona i udostępnianie informacji,
 • Szczególne środki ograniczające,

Ochrona danych osobowych:

 • Materialny i terytorialny zakres stosowania RODO,
 • Zasady przetwarzania danych osobowych,
 • Przetwarzanie szczególnych kategorii danych,
 • Prawa osoby, której dane dotyczą,
 • Obowiązki administratora danych,
 • Przepisy karne.

OSOBA PROWADZĄCA

Zbigniew Wlazło – ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej
i terroryzmu. W latach 2005-2006 zajmował się zwalczaniem przestępstw prania pieniędzy dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z zakresu bezpieczeństwa informacji w administracji i biznesie. Przez 7 lat pełnił funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji w Szkole Policji w Pile. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w kierowaniu archiwami (w latach 2017-2020 naczelnik Głównego Archiwum Policji KGP w Warszawie). Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, postępowania z dokumentacją, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kursy archiwalne. Autor publikacji poświęconych bezpieczeństwu informacji niejawnych, ochronie danych osobowych i funkcjonowaniu archiwów wyodrębnionych.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania kursu: 16 godzin lekcyjnych (2 dni).

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie