Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Metryczki administracyjne – Metryczka sprawy

Informacje ogólne o szkoleniu:

7 marca 2012 roku weszła w życie zmiana Ustawy z dn. 15 lipca 2011r. o obowiązku stosowania Metryczki administracyjnej (zmiana ustaw – Kodeks postępowania administracyjnego oraz  Ustawy Ordynacja podatkowa).

Celem szkolenia jest zapoznanie się osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji z prawidłowym wypełnianiem metryczek administracyjnych, a tym samym wykazaniu, kto się dopuścił rażącego naruszenia prawa. Ponadto zapoznanie się ze stosownymi regulacjami prawnymi ma na celu uniknięcia pociągnięcia do odpowiedzialności majątkowej urzędnika, który działaniem (lub zaniechaniem) spowodował szkodę.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób zatrudnionych w organach administracji publicznej, które ze względu na posiadane uprawnienia wykonują władzę publiczną, dokonują wiążących rozstrzygnięć administracyjnych oraz mają wpływ na treść tych decyzji.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne stosowania metryczki administracyjnej
 2. Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie przepisów prawa, przy wydawaniu decyzji
 3. Metryczka sprawy jako obowiązkowa część sprawy w jakich sprawach?
 4. Wyłączenie prowadzenia metryczki spraw ze spraw – jakich? oraz jakie poszczególne elementy mogą zostać wyłączone z metryczki spraw?
 5. Organy publiczne, w tym grupy zawodowe oraz funkcjonariusze publiczni, których obowiązuje stosowanie metryczki sprawy
 6. Elementy metryczki sprawy w formie:
  • elektronicznej,
  • pisemnej
 7. Aktualizacje metryczki sprawy
 8. Warunki wykorzystania narzędzi informatycznych w celu tworzenia metryczki spraw
 9. Skutki wniesienia zażalenia, skargi na bezczynność organu, pracownika
 10. Terminy załatwiania spraw administracyjnych oraz zakładania metryczek spraw
 11. Tryb postępowania o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu  oraz tryb postępowania o to samo roszczenie przeciwko jeszcze innym funkcjonariuszom  publicznym, m.in. co o tym decyduje? ocena rażącego naruszenia prawa
 12. Skutki odpowiedzialności karno-finansowej funkcjonariusza publicznego za rażące  naruszenie przepisów prawa
 13. Formy odszkodowania i ubezpieczenia OC funkcjonariusza publicznego
 14. Ćwiczenia z prowadzenia metryczek administracyjnych

Czas trwania szkolenia:

8 godzin (1 dzień)

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie