Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Szkolenia dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Informacje ogólne o szkoleniu:

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Celem szkolenia jest:

  • Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących metodyki prowadzenia auditu systemu zarządzania jakością.
  • Uzyskanie wiedzy z zakresu wymagań normy ISO 9001: 2015
  • Nabycie umiejętności oceny sytuacji w organizacji względem wymagań normy ISO 9001:2015.

Grupę docelową szkolenia stanowią:

  • Kandydaci na Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
  • Auditorzy Wewnętrzni Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Szkolenie realizowane przez profesjonalnego trenera z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i wdrażaniu systemu zarządzania jakością.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

1. Norma ISO 9001:2015 – interpretacja wymagań
• Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
• Przywództwo, w tym polityka jakości
• Role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji
• Planowanie, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans
• Wsparcie (od zasobów ludzkich po udokumentowane informacje)
• Działania operacyjne
• Ocena efektów działania
• Doskonalenie
2. Korzyści z wdrożenia systemu zarzadzania jakością
3. Auditowanie zgodnie z normą ISO 19011:2018.
4. Co to jest audit?
5. Proces auditu. Cechy i rodzaje auditów.
6. Kompetencje auditora/zespołu auditorskiego.
7. Planowanie, program i realizacja auditu.
8. Metodyka i fazy auditu.
9. Przeprowadzenie auditu – etapy.
10. Psychologia auditu: zachowania auditora i reakcje auditowanego podczas auditu.
11. Działania auditowe na miejscu. Dokumentowanie dowodów auditu, formułowanie niezgodności, ustalenia i wnioski z auditu.
12. Podsumowanie działań auditowych – przygotowanie raportu z auditu.
13. Podejmowanie działań poauditowych.
14. Najczęstsze problemy i popełniane błędy podczas auditowania.
15. Egzamin końcowy – test.
16. Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

2 dni (16 godzin lekcyjnych)

 

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie