Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin

Szkolenia dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Informacje ogólne o szkoleniu:

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Celem szkolenia jest:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących metodyki prowadzenia auditu systemu zarządzania jakością.
 • Uzyskanie wiedzy z zakresu wymagań normy ISO 9001: 2008
 • Nabycie umiejętności oceny sytuacji w organizacji względem wymagań normy ISO 9001:2008.

Grupę docelową szkolenia stanowią:

 • Kandydaci na Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
 • Auditorzy Wewnętrzni Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Szkolenie realizowane przez profesjonalnego trenera z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i wdrażaniu systemu zarządzania jakością.

Program szkolenia:

 • Wymagania normy ISO 9001:2008,
 • Auditowanie; podstawy realizacji auditu, definicje, terminy realizacji,
 • Elementy, zasady i techniki auditowania,
 • Przygotowanie auditora do przeprowadzenia auditu,
 • Metodyka i fazy auditu,
 • Planowanie i zakres auditu – ćwiczenia,
 • Inicjowanie auditu, przegląd dokumentacji podczas auditu,
 • Prowadzenie działań auditowych – ćwiczenia,
 • Psychologia auditu; zachowania auditora i reakcje auditowanego podczas auditu,
 • Niezgodności i dowody z auditu, umiejętność formułowania wniosków – ćwiczenia,
 • Przygotowanie, zatwierdzanie i rozpowszechnianie raportu z auditu – ćwiczenia,
 • Spotkanie zamykające,
 • Podejmowanie i nadzorowanie działań poauditowych,
 • Cechy osobowościowe dobrego auditora, postawy i komunikacja w auditowaniu,
 • Najczęstsze problemy i popełniane błędy podczas auditowania,
 • Egzamin końcowy – test.

Czas trwania szkolenia:

2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Miejsce realizacji: sala szkoleń w Korporacji Romaniszyn w Pile, Szczecinie, Kaliszu, Gdyni lub u Klienta.

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie